Vattenrening  


Vår produkt är baserad på hypoklorsyra vilket är en högeffektiv lösning för rening av vattentankar och andra liknande ytor. Hypoklorsyra är en naturlig kemisk förening som har visat sig vara mycket effektiv mot bakterier, virus och andra mikroorganismer.

Denna lösning är speciellt utformad för att rena och desinficera vattentankar, rörledningar och andra system som används för att lagra eller transportera vatten. Den är också lämplig för att använda i pooler, spa och andra vattenbaserade system.

Vår produkt är lätt att använda och säker att hantera. Den är helt biologiskt nedbrytbar och lämnar inga farliga kemikalier eller restprodukter efter sig. Dessutom är den miljövänlig och påverkar inte kvaliteten på vattnet.I'm an image

Marin (250ml)

189 kr
I lager.

Camping (250ml)

189 kr
I lager.

Vattenrening (250ml)

189 kr
I lager.

Vi erbjuder ett revolutionerande produkt för atth desinficera vatten med hjälp av hypoklorsyra, en naturlig och säker desinfektionsmetod. Vårt produkt tillverkas i en elektrolysenhet som omvandlar vanligt kranvatten till en lösning av hypoklorsyra, som är en effektiv desinfektionsmedel som dödar bakterier, virus och andra patogener.


Vi är stolta över att erbjuda en säker, naturlig och hållbar lösning för att producera rent och desinficerat vatten. Vårt system är idealiskt för både hemmabruk och kommersiell användning, och vi ser fram emot att hjälpa dig att uppnå en hälsosammare och mer hållbar livsstil med hjälp av hypoklorsyra.


Vattenrening är en viktig process för att säkerställa att vårt dricksvatten är säkert och fritt från skadliga föroreningar. En av de mest effektiva metoderna för vattenrening är användningen av hypoklorsyra som desinfektionsmedel. Hypoklorsyra är en kemikalie som bildas när klor löses i vatten och spelar en viktig roll i att eliminera bakterier, virus och andra mikroorganismer.

Hypoklorsyra är kraftfullt eftersom det har en stark oxidationsförmåga, vilket innebär att det kan bryta ner och förstöra skadliga ämnen som finns i vattnet. När hypoklorsyra tillsätts till vatten, reagerar det med mikroorganismernas cellmembran och proteiner, vilket leder till deras förstörelse. Detta gör hypoklorsyra till en mycket effektiv desinfektionsmetod för att ta bort patogener och förhindra spridningen av vattenburna sjukdomar.

Förutom att vara kraftfullt är hypoklorsyra också ett säkert och miljövänligt desinfektionsmedel. Det bryts snabbt ner till vatten och salt, vilket innebär att det inte lämnar några skadliga eller giftiga rester i vattnet. Dessutom kan hypoklorsyra produceras på plats vid behov, vilket minskar behovet av att lagra och transportera farliga kemikalier.

Vid vattenrening används hypoklorsyra i olika former, inklusive natriumhypoklorit och kalciumhypoklorit. Dessa föreningar löses lätt i vatten och frigör hypoklorsyra för att desinficera vattnet. De kan användas i olika applikationer, såsom dricksvattenrening, simbassänger, livsmedelsindustrin och sjukhusmiljöer.

För att genomföra vattenrening med hypoklorsyra krävs en noggrann dosering och kontroll av koncentrationen. Det är viktigt att ha rätt balans för att säkerställa effektiv desinfektion samtidigt som man undviker överdosering, vilket kan vara skadligt för människor och miljön. Automatiska doseringssystem och kontrollutrustning kan användas för att upprätthålla den optimala koncentrationen av hypoklorsyra i vattenreningssystemet.

För att säkerställa högkvalitativ vattenrening med hypoklorsyra är det viktigt att välja en pålitlig och erfaren leverantör av desinfektionsprodukter. Produkterna bör vara av hög kvalitet och uppfylla branschstandarder för att garantera effektiv desinfektion och säker användning.

Vattenrening är avgörande för att skydda vår hälsa och säkerställa tillgång till rent vatten. Genom att använda hypoklorsyra som desinfektionsmedel kan vi effektivt bekämpa skadliga mikroorganismer och upprätthålla höga hygienstandarder. Med rätt dosering och kontroll kan hypoklorsyra vara en pålitlig och hållbar lösning för vattenrening i olika tillämpningar.

För mer information om vattenrening, hypoklorsyra och desinfektion,

Kontakta oss eller läs mer på någon av följande hemsidor: 

https://innovationsverige.com/2020/09/08/ny-renhallningsteknik-gor-varlden-redo-for-det-nya-normala/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenrening